mura-drava Služba vlade za samoupravo in regionalno politiko
Kulturne znamenitosti

E-brošura

Dravska biciklistička staza (.pdf)

Biciklistički put uz Dravu

Na biciklističkom putu kulturne su znamenitosti uz rijeku Dravu posebno povezane s povijesnim događajima na ovom području. Brojna arheološka nalazišta svjedoče o ranom naseljavanju, a autentičnu kulturnu baštinu trude se očuvati i mnoga lokalna društva i organizacije.

Na putu ćete moći posjetiti razne muzeje, crkve i dvorce te doživjeti brojne tradicionalne proslave, od kojih će mnoge prikazivati stare običaje koje ovdje, možda više nego bilo gdje drugdje, ne namjeravamo zaboraviti.


DRAVA - VIA VARAŽDIN

Cijelim putem biciklirajte asfaltiranim stazama. Od graničnog prijelaza Vič sve do mjesta Legrad prolazit ćete kroz gradove Dravograd, Maribor i Ptuj u Sloveniji i Varaždin i Prelog u Hrvatskoj, ali će vas staza voditi i kroz zelene ravnice, šumske krajolike, jezera. Rijeka Drava na putu će čas nestajati, čas će se pojavljivati, i to najviše u svom prirodnom koritu.

Duljina ture Trajanje ture Visinska razlika SloženostVideo Poti
DRAVA - VIA VARAŽDIN - off road

Ako želite uživati u prirodi, odabrat ćete staze koje većim dijelom trase prolaze između polja, kroz manja mjesta i makadamskim putevima kroz čistu prirodu. Počinjete kod graničnog prijelaza Vič, i u slovenskom će vas dijelu čekati prelijepi obronci Pohorja, a nakon prelaska hrvatske granice, očekujte opuštanje u pogledima na široka polja i dugo bicikliranje uz nasipe jezera, sve do Legrada gdje se u Dravu ulijeva Mura.

Duljina ture Trajanje ture Visinska razlika SloženostVideo Poti
DRAVA - VIA MEĐIMURJE

Vožnju počinjete kod graničnog prijelaza Vič, asfaltiranim stazama preko slovenskih gradova Dravograd, Maribor, Ptuj. Jednako kao i na prethodnim trasama, priroda i rijeka Drava izmjenjuju se s manjim naseljenim mjestima. Zatim, uz nasip rijeke Drave proći ćete i grad Ormož, a put će vas dalje dovesti do graničnog prijelaza s Hrvatskom, gdje ćete na asfaltiranom putu do Legrada upoznavati manja mjesta Međimurske županije.

Duljina ture Trajanje ture Visinska razlika SloženostVideo Poti
DRAVA - VIA MEĐIMURJE - off road

Početak je uvijek granični prijelaz Vič, a biciklističke staze vode vas slovenskim gradovima, manjim mjestima, prirodnim ljepotama i dravskim obalama, sve do hrvatske granice. Na tom dijelu nastavljate vožnju makadamskim putevima kroz naseljena mjesta i čistu prirodu, a ugodna vožnja uzduž dva velika umjetna jezera dovest će vas ponovno do mjesta Legrad gdje se u Dravu ulijeva Mura.

Duljina ture Trajanje ture Visinska razlika SloženostVideo Poti
DRAVA - VIA ČAKOVEC

Od graničnog prijelaza Vič staze će vas voditi slovenskim gradovima, manjim mjestima, prirodnim ljepotama i dravskim obalama, sve do hrvatske granice. Tu ćete izabrati asfaltirane biciklističke staze koje će vas kroz manja mjesta i njihove znamenitosti voditi do grada Čakovca u Međimurskoj županiji. Nastavljajući vožnju prema Dravi nećete zaobići ni uživanje u prirodnom krajoliku, kao ni vožnju nasipom jezera sve do mjesta Legrad.

Duljina ture Trajanje ture Visinska razlika SloženostVideo Poti


Stara loza, Maribor
Vojašniška 8, Maribor
T: Fax+386 (0)2 251 51 00
E: stara-trta@maribor.si  
Stara gradska jezgra – Lent, Maribor
TIC Maribor
Partizanska cesta 6a, Maribor
T: Fax+386 (0)2 234 66 11
E: tic@maribor.si  
Katedrala i spomenik A. M. Slomšeku, Maribor
Slomškov trg 20, Maribor
T: Fax+386 (0)2 251 84 32
E: stolna.zupnija.mb@rkc.si  
Sinagoga i židovska kula, Maribor
Židovska ulica 4, Maribor
T: Fax+386 (0)2 252 78 36
E: sinagoga@pmuzej-mb.si  
Mariborski dvorac s Regionalnim muzejom
Grajska ulica 2, Maribor
T: Fax+386 (0)2 228 35 51
E: info@pmuzej-mb.si  
Umjetnička galerija Maribor
Strossmayerjeva 6, Maribor
T: Fax+386 (0)2 229 58 60
E: info@ugm.si  
Franjevačka crkva, Maribor
Ulica Vita Kraigherja 2, Maribor
T: Fax+386 (0)2 228 51 10
E:bazilika.matere.usmiljenja@rkc.si
Spomenik kugi, Gradska kuća, Maribor
TIC Maribor
Partizanska cesta 6a, Maribor
T: Fax+386 (0)2 234 66 11
E: tic@maribor.si  
Alojzijeva crkva, Maribor
TIC Maribor
Partizanska cesta 6a, Maribor
T: Fax+386 (0)2 234 66 11
E: tic@maribor.si  
Dvorac Betnava, Maribor
Streliška 150, Maribor
T: Fax+386 (0)59 08 02 85
E: info@ektc.si  
Crkva Sv. Bolfenka, Maribor
TIC Maribor
Partizanska cesta 6a, Maribor
T: Fax+386 (0)2 234 66 11
E: tic@maribor.si  
Dvorac Vurberk
Vurberk 85, Sp. Duplek
T: Fax+386 (0)2 68 03 001
E: td-vurberk@siol.net  
Mitrej, Spodnja Hajdina
Spodnja Hajdina
T: Fax+386 (0)2 748 03 60
E: grad@pok-muzej-ptuj.si  
Orfejev spomenik, Ptuj
TIC Ptuj
Slovenski trg 6, Ptuj
T: Fax+386 (0)2 779 60 11
E: info@ptuj.info  
Regionalni muzej Ptuj-Ormož
Muzejski trg 1, Ptuj
T: Fax+386 (0)2 787 92 30
E: muzej-ptuj.uprava@pok-muzej-ptuj.si  
Ptujski dvorac
Muzejski trg 1, Ptuj
T: Fax+386 (0)2 787 92 30
E: muzej-ptuj.uprava@pok-muzej-ptuj.si  
Minoritski samostan, Ptuj
Minoritski trg 1, Ptuj
T: Fax+386 (0)59 07 31 00
E: minoriti@rkc.si  
Dvorac Borl, Cirkulane
Cirkulane 40a, Cirkulane
T: Fax+386 (0)2 795 32 00
E: grad.borl@gmail.com  
Dominkovo gospodarstvo, Gorišnica
Gorišnica 54, Gorišnica
T: Fax+386 (0)2 743 11 11  
Dvorac Velika Nedelja
Grad 9, Velika Nedelja
T: Fax+386 (0)2 741 72 90
E: muzej.ormoz@pok-muzej-ptuj.si  
Dvorac i muzej Ormož
Kolodvorska 9, Ormož
T: Fax+386 (0)2 741 72 90
E: muzej.ormoz@pok-muzej-ptuj.si  
Crkva blažene djevice Marije, Macinec
Macinec bb, Čakovec
T: Fax+385 (0)99 215 19 11  
Tradicionalna kuća, Črečan
Črečan 87, Nedelišće
T: Fax+385 (0)40 395 740  
Horvatova kovačnica, Gornji Hraščan
Gornji Hraščan bb, Nedelišće
T: Fax+385 (0)99 215 19 11  
Spomen-obilježje Nikole Zrinskog, Gornji Kuršanec
T: Fax+385 (0)99 215 19 11  
Stari dvorac obitelji Zrinski, Čakovec
T: Fax+385 (0)40 31 32 85  
Muzej Međimurja, Čakovec
Trg Republike 5, Čakovec
T: Fax+385 (0)40 31 32 85 
Samostan i crkva Sv. Nikole, Čakovec
T: Fax+385 (0)40 31 32 85  
Crkva Sv. Jakova, Prelog
T: Fax+385 (0)40 64 53 01  
Etnografska zbirka svetomarske čipke, Sv. Marija
Dom kulture Sv. Marija
T: Fax+385 (0)40 66 00 01 
Crkva sedam žalosti blažene djevice Marije i Sv. križa, Kotoriba
T: Fax+385 (0)40 68 22 47 
Etno-zbirka 'Stari farof', Kotoriba
T: Fax+385 (0)40 68 22 47  
Dubravska kovačnica, Donja Dubrava
T: Fax+385 (0)40 68 89 19  
Župna crkva Sv. Barbare, Nadkrižovljan, Cestica
 
Dvorec Križovljangrad, Križovljan Radovečki, Cestica
 
Dvorac Maruševec, Maruševec
Stari grad, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 65 87 54
E: gradski-muzej-vz@vz.t-com.hr  
Gradska kuća, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr  
Kula s lančanim mostom, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr 
Lisakova kula, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr 
Palača Draškovič, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr  
Palača Palača Erdödy, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr  
Palača Herczer, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 65 87 54
E: gradski-muzej-vz@vz.t-com.hr 
Palača Keglević, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr 
Palača Nitzky, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr  
Palača Orešić, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr  
Palača Patačić, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr 
Palača Prassinsky – Sermage, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 65 87 54
E: gradski-muzej-vz@vz.t-com.hr 
Palača Tomassi, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr  
Palača Varaždinske županije, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr  
Palača zagrebškega kaptola, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr  
Palača Zakmardy, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 09 87
E: info@tourism-varazdin.hr  
Entomološki muzej, Varaždin
Franjevački trg 6, Varaždin
T: +384 (0)42 65 87 60
E: gradski-muzej-vz@vz.t-com.hr  
Galerija starih i novih majstora, Varaždin
Trg Miljenka Stančića 3, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 41 72
E: gradski-muzej-vz@vz.t-com.hr  
Galerija Kovačić-Macolić, Varaždin
Gajeva 17, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 31 26 31  
Zbirka 'Miljenko Stančič', Varaždin
Trg Miljenka Stančića, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 31 13 12
E: info@gcv.hr  
Galerija 'Zlatni Ajngel', Varaždin
T: Fax+385 (0)42 21 27 02  
Vatrogasni muzej, Varaždin
Trenkova 44, Varaždin
T: Fax+385 (0)42 23 03 46  
Radionica Vladimira Proskurnjaka, Varaždin
Kranjčevićeva 5, Varaždin T: Fax+385 42 31 11 67  
Atelje Darwin Butković, Varaždin
Ivana Padovca 7, Varaždin
T: Fax+385 (0)98 26 70 07  
Varaždinska katedrala
Pavlinska ulica 46, Varaždin  
Župna crkva Sv. Nikole, Varaždin
Trg Svobode, Varaždin  
Cerkev sv. Florijana, Varaždin
Ulica Vladimira Nazora, Varaždin  
Kapucinska crkva – Crkva presvetog trojstva, Varaždin
Kapucinski trg, Varaždin