mura-drava Služba vlade za samoupravo in regionalno politiko
novice

NOVICE IN DOGODKI

Novo zgrajeni odseki murske kolesarske poti v Sloveniji

16.09.2014

Regionalna razvojna agencija Mura z občinami Apače, Gornja Radgona, Veržej in Križevci uspešno nadaljujemo razvoj in promocijo kolesarskega turizma ob reki Muri, ki smo si ju zadali v okviru projekta Mura-Drava.bike. Projekt izgradnje kolesarske poti, v skupni dolžini več kot 8 kilometrov, je bil potrjen s strani MGRT iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014.
 

Z izgradnjo manjkajočih odsekov kolesarskih poti, z ustrezno ureditvijo kolesarskih poti na in ob vodnih nasipih ob reki Muri, kakor tudi z izgradnjo manjkajočih premostitvenih objektov, se je vzpostavila povezana prometna infrastruktura, ki omogoča varno in visoko kakovostno kolesarjenje, tako lokalnega prebivalstva kakor tudi turistov v regiji. Gradnja odsekov je potekala na način, da se kakovostno in varnostno nadgradi obstoječe stanje povezanih odsekov, v sklopu projekta pa smo izgradili in uredili prometne odseke po posameznih občinah, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.

OBČINA APAČE – v okviru tega odseka je bila izgrajena makadamska kolesarska pot na obrambnem nasipu v dolžini 580 metrov, ureditev obstoječe makadamske poti v dolžini 420 metrov, prav tako sta bili postavljeni dve informativni tabli.

OBČINA GORNJA RADGONA – v okviru tega odseka so bile izgrajene in urejene kolesarske poti (asfaltiranje makadamske poti) v dolžini 245 metrov, izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 2.960 metrov in prometna ureditev poti. 

OBČINA VERŽEJ – v okviru tega odseka so bile izgrajene makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolžini 3.661 metrov, urejene makadamske kolesarske poti v dolžini 43 metrov in prometna ureditev poti.

OBČINA KRIŽEVCI –v okviru tega odseka se je izgradila makadamska kolesarska pot na obrambnem nasipu v dolžini 353 metrov.